1. fond reverzních hypoték

Více informací

VÝNOS PRO INVESTORY V ROCE 2024 V PÁSMU 8 % - 8,2 % P.A., LIKVIDITA TŘÍDY PRIA 3 MĚSÍCE

O fondu

Likvidita max. 3 měsíce

Jedná se o maximální lhůtu pro vypořádání odkupů prémiových investičních akcií.

Jedná se o max. lhůtu pro vypořádání odkupů v případě odkupu investora a to po konci měsíce, ve kterém byl pokyn k prodeji podán.

Min. výnos 8 % p. a.

Garance min. výnosu prémiových investičních akcií fondu, a to až do výše fondového kapitálu výkonnostních investičních akcií fondu.

Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií fondu (VIA) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií fondu (PIA), a to až do výše fondového kapitálu VIA. Držitelé PIA nesou sekundární podíl na případné ztrátě fondu. Nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů VIA.

Max. výnos 8,2 % p. a.

Info platí od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024.

Výnos fondu je shora omezen na úrovni 8,2 % p. a., zdola pak na úrovni 8 % p. a. Toto platí pro rok 2023 a 2024.

0 % výstupní poplatek

Při odkupech prémiové investiční akcie není investorům účtován výstupní poplatek

Výstup z fondu není zatížen výstupními poplatky. Platí pro prémiové investiční akcie.

Investiční přístup

 • Fond je založen za účelem zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím úvěrů zajištěných portfoliem reverzních hypoték.
 • Cílem fondu je dlouhodobě dosahovat stabilního výnosu nad inflací bez ohledu na vývoj na finančních trzích či trhu s nemovitostmi.
 • Všechny úvěrové tranše poskytnuté z fondu jsou vždy zajištěny zástavními právy k portfoliu pohledávek z reverzních hypoték.
 • Poměr cíleného výnosu, jeho předpokládané stability v čase, konstrukce zajištění a atraktivní likvidity činí z prémiových investičních akcií fondu zajímavou příležitost k diverzifikaci Vašeho portfolia.

Transparentní a unikátní koncept

Fond financuje poskytování reverzních hypoték. Oproti klasickým hypotékám, kde LTV může být až 90 %, se jedná o úvěry s průměrnou LTV 30 %. Stávající majitel nemovitosti tedy oproti zástavě na jeho nemovitosti dostane neúčelový úvěr = reverzní hypotéku ve výši odpovídající v průměru cca 30 % z hodnoty jeho nemovitosti.

Fond poskytuje zajištěný úvěr do společnosti FINEMO.CZ, která je řízena zakladateli fondu a poskytuje pouze reverzní hypotéky. Investoři tak dopředu znají účel a využití prostředků jejich odpovědné investice.

Úvěrová smlouva fondu je zajištěna diverzifikovaným portfoliem pohledávek – zpětnými neboli reverzními hypotékami. Konstrukce zajištění je obdobná jako u hypotečních zástavních listů, které jsou velmi bezpečnou formou investice využívanou především bankami a pojišťovnami.

Reverzní hypotéka na byt nebo rodinný dům klienta, kterému je reverzní hypotéka poskytnuta, je vždy zajištěna zástavním právem zapsaném v katastru nemovitostí ve prospěch FINEMO.CZ.

Fond realizuje výnos i při např. 10% poklesu cen nemovitostí, neboť výnosy fondu jsou závislé na úrokovém výnosu z úvěrů, které fond poskytuje za účelem financování reverzních hypoték. Výnos z financování reverzních hypoték je tak dosažen bez ohledu na krátkodobý vývoj cen nemovitostí.

Vývoj hodnoty fondu není přímo závislý na vývoji na finančních trzích. Jedná se o alternativní investici oproti investicím do akcií či dluhopisů, i vůči jiným fondům investujícím do standardních tržních nástrojů.

Investiční přístup

Náš cíl je stabilní výnos 3 % p.a. nad inflací

Čistý výnos pro investory cílíme na 8 % p. a. Cílený výnos je uveden po zdanění a poplatcích. Investoři - fyzické osoby, kteří splní časový test 3 let od úpisu investičních akcií, neplatí dle zákona daň z výnosu, a jejich výnos je tak osvobozen od daně.

S prioritními a prémiovými investičními akciemi je spojeno právo prioritního výnosu do výše 5 % p. a. před ostatními akcionáři fondu. To znamená, že veškerý výnos fondu odpovídající výnosu do 5 % p. a. bude vždy alokován ve prospěch investorů, kteří investují do prioritních a prémiových investičních akcií.

S prioritními a prémiovými investičními akciemi je rovněž spojeno právo na dodatečný výnos, a to ve výši 50 % z výnosů nad 5 % p. a. To znamená, že investorům je alokován nejen výnos fondu odpovídající výnosu do 5 % p.a., ale dále i výnos odpovídající celé polovině výnosu nad 5 % p. a.

Každá smlouva fondu na úvěrování reverzních hypoték je opatřena inflační doložkou. Při růstu úrokových sazeb rostou výnosy z reverzních hypoték, a tím může růst i výnos pro investory fondu. Právě tato konstrukce fondu umožňuje cílit na dlouhodobý a stabilní výnos nad inflací.

Garance minimálního výnosu prioritních a prémiových investičních akcií ve výši 8 % p. a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu. Platí od 1.1.2023 do 31.12.2024.

Transparentní a unikátní koncept

Investiční přístup

7,40 % p.a.
Výnos PRIA od založení
31,9 % LTV
Průměrné LTV financovaných úvěrů
42 / 42
Ziskové měsíce

Struktura fondu

 • Investoři
  minimální investice 1.000.000 Kč
 • 1. fond reverzních hypoték
  cílený výnos pro investory minimálně 8 % p.a.
  zajištění úvěry s průměrným LTV do 50 %
 • FINEMO.CZ
  nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů od 26. 4. 2018 s licencí ČNB
 • Reverzní hypotéka
  neúčelový spotřebitelský úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, kterou vlastní spotřebitel
Struktura fondu

Pro investory

Základní informace o fondu

Proč investovat s námi

Garance minimálního výnosu prioritních a prémiových investičních akcií ve výši 8 % p. a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu. Platí od 1.1.2023 do 31.12.2024.

Čistý výnos pro investory cílíme na 8 % p. a. Cílený výnos je uveden po zdanění a poplatcích. Investoři - fyzické osoby, kteří splní časový test 3 let od úpisu investičních akcií, neplatí dle zákona daň z výnosu a jejich výnos je tak osvobozen od daně.

Každá smlouva fondu na úvěrování reverzních hypoték je opatřena inflační doložkou. Při růstu úrokových sazeb rostou výnosy z reverzních hypoték, a tím může růst i výnos pro investory fondu. Právě tato konstrukce fondu umožňuje cílit na dlouhodobý a stabilní výnos nad inflací.

SPOČÍTEJTE SI SAMI VÝNOS VAŠÍ INVESTICE!

Správce fondu
Depozitář fondu
Auditor fondu

Správcem fondu (administrátorem i obhospodařovatelem) je CODYA investiční společnost, a. s.
CODYA se specializuje na vytváření, obhospodařování a administraci speciálních fondů a fondů kvalifikovaných
investorů. Pod její gescí je spravováno více jak 16 miliard majetku.

Československá obchodní banka, a. s., známá pod zkratkou ČSOB, je bankovní instituce působící na českém a slovenském trhu finančních služeb a řídící osoba stejnojmenného koncernu. Poskytuje bankovní a další finanční služby fyzickým osobám, podnikatelským subjektům, korporátním a institucionálním klientům.
Depozitář průběžně kontroluje nakládání s majetkem fondu dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Účelovost každé položky na účtu fondu musí být depozitáři dokladována, zajišťuje rovněž úschovu cenných papírů fondu.

Auditorem fondu je společnost 22HLAV s.r.o., auditorská společnost zapsaná v seznamu vedeného Komorou auditorů České republiky pod číslem oprávnění 277. 22HLAV s.r.o. je společnost s více než dvacetiletou historií v oblasti auditu, účetnictví a poradenství. Je členem mezinárodní aliance MSI
Global Alliance sdružující přes 250 profesionálních firem ve více než 100 zemích. 22HLAV staví své služby nejen na vysoké profesionalitě a spolehlivosti, ale také na pochopení, flexibilitě a velké míře lidskosti. Spolupracuje aktivně na tvorbě legislativy a implementační praxe se státními orgány, profesními komorami i širokou odbornou veřejností.

O nás

Zakladatelé fondu

Ing. Marek Rokoský
Ing. Jiří Vránek
Ing. Pavel Jíša

Reverzní hypotéka = Renta z nemovitosti od FINEMO.CZ

 • Reverzní hypotéku poskytuje společnost FINEMO.CZ pod obchodním názvem Renta z nemovitosti od FINEMO.CZ. Jedná se o pravidelně nesplácený, doživotní úvěr pro seniory zajištěný zástavním právem v katastru nemovitostí.
 • Úvěr je vyplácen najednou nebo postupně a umožňuje seniorům nadále důstojně žít v jejich nemovitosti a vlastnit ji. Senior má za povinnost se o nemovitost řádně starat.
 • Splacení úvěru včetně úroků nastane až po smrti klienta, nebo jakmile se klient z nemovitosti odstěhuje. Klient se může rozhodnout úvěr splatit kdykoli předčasně.
 • Produkt je vhodný pro seniory, kteří potřebují peníze a chtějí nadále žít ve své nemovitosti, aniž by se vzdávali svého vlastnictví.

FINEMO.CZ SE

 • Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru s licencí České národní banky.
 • V roce 2024 devět let na trhu.
 • Poskytuje reverzní hypotéku pod obchodním názvem Renta z nemovitosti od FINEMO.CZ.
 • Počet aktivních smluv k 31. 12. 2023 je 490.
 • Kumulativní výše poskytnutých úvěrů přes 571 mil. Kč.
 • Hodnota nemovitostí v zástavě je více než 1 783 mil. Kč.

O nás v médiích

Napsali o nás

Kontakty

telefon:
241 400 100
datová schránka:

x36hrv2

kontaktní adresa:

Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5 - Smíchov

název fondu:

1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.

Kontaktní formulář