1. fond reverzních hypoték

Více informací

ODPOVĚDNÁ INVESTICE S CÍLENÝM VÝNOSEM 3 % NAD INFLACÍ

O fondu

Likvidita max. 3 měsíce

Jedná se o maximální lhůtu pro vypořádání odkupů prémiových investičních akcií.

Jedná se o maximální lhůtu pro vypořádání pokynů k odkupu prémiových investičních akcií od konce měsíce, kdy byl takový pokyn podán. Max. lhůta pro vypořádání odkupů prioritních investičních akcií činí 6 měsíců od konce měsíce, kdy byl takový pokyn podán

Minimální výnos 3 % p. a.

Garance min. výnosu prioritních investičních akcií fondu, a to až do výše fondového kapitálu výkonnostních investičních akcií fondu.

Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií fondu (VIA) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií fondu (PIA), a to až do výše fondového kapitálu VIA. Držitelé PIA nesou sekundární podíl na případné ztrátě fondu. Nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů VIA.

Cílený výnos 8 % p. a.

Jedná se o předpoklad zakladatelů fondu pro rok 2023.

Struktura a investiční strategie fondu je nastavena tak, aby fond při dodržení investičního horizontu zhodnotil svěřené prostředky investorů minimálně o 3 % nad hladinu inflace. Výnos pro investory cílíme na 8 % p. a. a více, a to po zdanění a poplatcích.

LTV úvěrů do 50 %

Fond financuje zajištěné úvěry s průměrným LTV do 50 %.

Fond je zajištěn zástavním právem k diverzifikovanému portfoliu zajištěných pohledávek, jejichž hodnota dlouhodobě roste o smluvní úroky. Všechny pohledávky jsou zajištěny rezidenčními nemovitostmi zejména na území Prahy, středních Čech a krajských měst České republiky.

Investiční přístup

 • Fond je založen za účelem zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím úvěrů zajištěných portfoliem reverzních hypoték.
 • Cílem fondu je dlouhodobě dosahovat stabilního výnosu nad inflací bez ohledu na vývoj na finančních trzích či trhu s nemovitostmi.
 • Všechny úvěrové tranše poskytnuté z fondu jsou vždy zajištěny zástavními právy k portfoliu pohledávek z reverzních hypoték.
 • Poměr cíleného výnosu, jeho předpokládané stability v čase, konstrukce zajištění a atraktivní likvidity činí z prémiových investičních akcií fondu zajímavou příležitost k diverzifikaci Vašeho portfolia.

Transparentní a unikátní koncept

Fond financuje poskytování reverzních hypoték. Oproti klasickým hypotékám, kde LTV může být až 90 %, se jedná o úvěry s průměrnou LTV 30 %. Stávající majitel nemovitosti tedy oproti zástavě na jeho nemovitosti dostane neúčelový úvěr = reverzní hypotéku ve výši odpovídající v průměru cca 30 % z hodnoty jeho nemovitosti.

Fond poskytuje zajištěný úvěr do společnosti FINEMO.CZ, která je řízena zakladateli fondu a poskytuje pouze reverzní hypotéky. Investoři tak dopředu znají účel a využití prostředků jejich odpovědné investice.

Úvěrová smlouva fondu je zajištěna diverzifikovaným portfoliem pohledávek – zpětnými neboli reverzními hypotékami. Konstrukce zajištění je obdobná jako u hypotečních zástavních listů, které jsou velmi bezpečnou formou investice využívanou především bankami a pojišťovnami.

Reverzní hypotéka na byt nebo rodinný dům klienta, kterému je reverzní hypotéka poskytnuta, je vždy zajištěna zástavním právem zapsaném v katastru nemovitostí ve prospěch FINEMO.CZ.

Fond realizuje výnos i při např. 10% poklesu cen nemovitostí, neboť výnosy fondu jsou závislé na úrokovém výnosu z úvěrů, které fond poskytuje za účelem financování reverzních hypoték. Výnos z financování reverzních hypoték je tak dosažen bez ohledu na krátkodobý vývoj cen nemovitostí.

Vývoj hodnoty fondu není přímo závislý na vývoji na finančních trzích. Jedná se o alternativní investici oproti investicím do akcií či dluhopisů, i vůči jiným fondům investujícím do standardních tržních nástrojů.

Investiční přístup

Náš cíl je stabilní výnos 3 % p.a. nad inflací

Čistý výnos pro investory cílíme na 8 % p. a. Cílený výnos je uveden po zdanění a poplatcích. Investoři - fyzické osoby, kteří splní časový test 3 let od úpisu investičních akcií, neplatí dle zákona daň z výnosu, a jejich výnos je tak osvobozen od daně.

S prioritními a prémiovými investičními akciemi je spojeno právo prioritního výnosu do výše 5 % p. a. před ostatními akcionáři fondu. To znamená, že veškerý výnos fondu odpovídající výnosu do 5 % p. a. bude vždy alokován ve prospěch investorů, kteří investují do prioritních a prémiových investičních akcií.

S prioritními a prémiovými investičními akciemi je rovněž spojeno právo na dodatečný výnos, a to ve výši 50 % z výnosů nad 5 % p. a. To znamená, že investorům je alokován nejen výnos fondu odpovídající výnosu do 5 % p.a., ale dále i výnos odpovídající celé polovině výnosu nad 5 % p. a.

Každá smlouva fondu na úvěrování reverzních hypoték je opatřena inflační doložkou. Při růstu úrokových sazeb rostou výnosy z reverzních hypoték, a tím může růst i výnos pro investory fondu. Právě tato konstrukce fondu umožňuje cílit na dlouhodobý a stabilní výnos nad inflací.

Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 3 % p. a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.

Transparentní a unikátní koncept

Investiční přístup

6,14 % p.a.
výnos
31,7 % LTV
průměrné LTV financovaných úvěrů
23 / 23
Ziskové měsíce

Struktura fondu

 • Investoři
  minimální investice 1.000.000 Kč
 • 1. fond reverzních hypoték
  cílený výnos pro investory minimálně 8 % p.a.
  zajištění úvěry s průměrným LTV do 50 %
 • FINEMO.CZ
  nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů od 26. 4. 2018 s licencí ČNB
 • Reverzní hypotéka
  neúčelový spotřebitelský úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, kterou vlastní spotřebitel
Struktura fondu

Pro investory

Základní informace o fondu

Proč investovat s námi

Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 3 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.

Čistý výnos pro investory cílíme na 8 % p. a. Cílený výnos je uveden po zdanění a poplatcích. Investoři - fyzické osoby, kteří splní časový test 3 let od úpisu investičních akcií, neplatí dle zákona daň z výnosu a jejich výnos je tak osvobozen od daně.

Každá smlouva fondu na úvěrování reverzních hypoték je opatřena inflační doložkou. Při růstu úrokových sazeb rostou výnosy z reverzních hypoték, a tím může růst i výnos pro investory fondu. Právě tato konstrukce fondu umožňuje cílit na dlouhodobý a stabilní výnos nad inflací.

SPOČÍTEJTE SI SAMI VÝNOS VAŠÍ INVESTICE!

Administrátor fondu
Depozitář fondu
Auditor fondu

Správcem fondu (administrátorem i obhospodařovatelem) je AVANT investiční společnost, a.s.

Ta se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. V posledních letech se stal AVANT nejdynamičtěji rostoucí investiční společností v České republice a v současnosti se jedná o největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných investorů. AVANT spravuje vyšší desítky fondů s celkovou hodnotou v desítkách miliard Kč.

Komerční banka, a.s. je mateřskou společností Skupiny KB a je součástí finanční skupiny Société Générale. Komerční banka patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy. KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví. Depozitář průběžně kontroluje nakládání s majetkem fondu dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Účelovost každé položky na účtu fondu musí být depozitáři dokladována, zajišťuje rovněž úschovu cenných papírů fondu.

Auditorem fondu je společnost Nexia AP a.s., auditorská společnost zapsaná do seznamu vedeného Komorou auditorů České republiky pod číslem oprávnění 096. Nexia AP a.s. patří mezi renomované a respektované subjekty v oblasti auditorských, účetních a poradenských služeb s vysokým profesním a etickým kreditem.

Nexia International představuje celosvětovou síť auditorských, účetních a poradenských firem, která vznikla již v roce 1971.

O nás

Zakladatelé fondu

Ing. Marek Rokoský
Ing. Jiří Vránek
Ing. Pavel Jíša

Reverzní hypotéka = Renta z nemovitosti od FINEMO.CZ

 • Reverzní hypotéku poskytuje společnost FINEMO.CZ pod obchodním názvem Renta z nemovitosti od FINEMO.CZ. Jedná se o pravidelně nesplácený, doživotní úvěr pro seniory zajištěný zástavním právem v katastru nemovitostí.
 • Úvěr je vyplácen najednou nebo postupně a umožňuje seniorům nadále důstojně žít v jejich nemovitosti a vlastnit ji. Senior má za povinnost se o nemovitost řádně starat.
 • Splacení úvěru včetně úroků nastane až po smrti klienta, nebo jakmile se klient z nemovitosti odstěhuje. Klient se může rozhodnout úvěr splatit kdykoli předčasně.
 • Produkt je vhodný pro seniory, kteří potřebují peníze a chtějí nadále žít ve své nemovitosti, aniž by se vzdávali svého vlastnictví.

FINEMO.CZ

 • Společnost je nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru.
 • Poskytuje reverzní hypotéku pod obchodním názvem Renta z nemovitosti od FINEMO.CZ.
 • Počet aktivních smluv k 30. 9. 2022 je 441 s výší úvěru přes 446 mil. Kč. Hodnota nemovitostí v zástavě je více než 1 410 mil. Kč.
 • Společnost získala od 26. 4. 2018 licenci České národní banky.
 • Společnost v roce 2022 oslavila sedm let na trhu.
 • Společnost je pravidelně auditována

O nás v médiích

Napsali o nás

Ke stažení

Kontakty

telefon:
241 400 100
datová schránka:

x36hrv2

kontaktní adresa:

Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5 - Smíchov

název fondu:

1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.

Kontaktní formulář