Investujte společně se zakladateli do reverzních hypoték

Jako zakladatelé 1. fondu reverzních hypoték máme mnohaleté zkušenosti z oboru financí. V roce 2015 jsme po pečlivé analýze a studiu reverzní hypotéky v zahraničí založili společnost FINEMO.CZ SE, která se specializuje na poskytování reverzní hypotéky v ČR.

Několik údajů o FINEMO.CZ k září 2020 

 • Počet poskytnutých úvěrů 300 +
 • Celková výše poskytnutých úvěrů cca 250 mil. Kč
 • Celková hodnota zastavených nemovitostí cca 1 mld. Kč
 • Průměrné LTV cca 30 %
 • Výše úrokové sazby pro seniory 9,3 % p.a.

Více o FINEMO.CZ a Rentě z nemovitosti se můžete dozvědět zde.

Přikládáme také prezentaci k pětiletému výročí FINEMO.CZ zde.

Jako zakladatelé a spolumajitelé FINEMO.CZ a 1. fondu reverzních hypoték dáváme do vývoje obou společností maximální úsilí. Do tohoto unikátního projektu na financování reverzních hypoték investujeme také vlastní prostředky. A právě investici do fondu, který financuje poskytování reverzní hypotéky prostřednictvím společnosti FINEMO.CZ, můžete nabízet svým klientům i Vy!

Více o 1. fondu reverzních hypoték

 • Fond založen za účelem zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím úvěrů zajištěných portfoliem reverzních hypoték společnosti FINEMO.CZ.
 • Cílem fondu je dosahovat dlouhodobého stabilního výnosu 3 % nad inflací bez ohledu na vývoj na finančních trzích či trhu s nemovitostmi.
 • Úvěrové tranše poskytnuté z fondu zajištěny zástavními právy k portfoliu pohledávek z reverzních hypoték.
 • Vlastní kapitál fondu při spuštění – 20.000.000 Kč ve výkonnostních investičních akciích.

Stabilní výnos 3% nad inflací pro prioritní akcie

 • Min. výnos prioritních investičních akcií 3 % p.a.
  • Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií fondu (VIA) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií fondu (PIA), a to až do výše fondového kapitálu VIA
 • Cílený stabilní výnos na úrovni 5 % p.a. po odečtení daní a poplatků
  • Prioritní právo na výnos do 5 %
  • Právo na 50 % z nadvýnosu nad 5 % p.a.
  • Akcionář FO neplatí po 3 letech držení CP daň z výnosu
 • Výnos fondu generován poskytováním zajištěných úvěrů do společnosti FINEMO.CZ
  • Min. výnos z úvěrových smluv mezi fondem a FINEMO.CZ je 6 % p.a.
  • Úvěrové smlouvy reverzních hypoték jsou opatřeny inflační doložkou
  • Výnos není závislý na vývoj na kapitálových trzích, není závislý na ceně akcií nebo dluhopisů

Proč s námi spolupracovat

 • Máme unikátní produkt, který standardně funguje v zahraničí
 • Jako jediní v ČR nabízíme možnost podílet se na výnosech z reverzních hypoték poskytnutých klientům na území v ČR
 • Podkladové aktivum investice je perspektivní, bez korelace na vývoj cen nemovitostí i kapitálových trhů
  • Příležitost k diverzifikaci portfolia investorů, atraktivní poměr mezi výnosem a zajištěním
  • Osobní přístup ke každému investorovi
  • Pravidelný reporting

Další informace: 

Prezentace pro distribuční partnery – link zde

Brožura fondu – lind zde

Kvartální report o vývoji FINEMO.CZ SE

2021 – q1

2020 – q4, q3, q2, q1

2019 – q4, q3, q2, q1

2018 – q4, q3

Odkaz na web pro spolupráci při poskytování Renty z nemovitosti – zde

Do reverzní hypotéky jsme opravdu nadšenci, pokud Vás možnost investice do tohoto unikátního nástroje oslovila, tak se s Vámi rádi sejdeme na kávě nebo s Vámi probereme spolupráci po telefonu. 

V případě zájmu o spolupráci se nám ozvěte na telefon 241 400 100.